Specialiteiten van Pmb-Naaijkens:

Project-management buro Naaijkens handelt doortastend en houdt van een duidelijke en bedachtzame manier van communiceren.

Niet alleen naar de opdrachtgever maar ook naar onderaannemers, (semi-) overheidsinstanties en overigen.

U mag ons zien als teamplayer in het gehele proces.

U kunt rekenen op een transparante verslaglegging, tijdige beslismomenten in de procedure, een gedegen en overzichtelijke planning(en) en daarnaast bewaken wij samen uw budget.

Ondersteunen van bouwprojecten in de ruimste zin des woords. Tijdens het bouwproces wordt het gehele traject gecontroleerd inzake leveranties – onderaannemers – deadlines – budgetten – meer/minderwerken – oplevering en nazorg.

Hierbij wordt de wens van de klant continue in de gaten gehouden.

Verder proberen wij problemen te voorkomen in plaats van dat ze opgelost moeten worden, ook hierbij wordt uw budget bewaakt, natuurlijk altijd in goed overleg. Het doel is altijd een duurzaam project af te leveren waarbij de onderhoudskosten binnen de perken blijven.

Uw voordelen op een rij:

  • Uw zorg wordt ontnomen – transparante communicaties – transparante budgetbewaking.
  • Kennis van grondwerken – funderingen – constructies.
  • Kennis van bouwaspecten – installaties.
  • Gebruik maken van mijn jarenlange kennis en ervaring met invulling en oplossingen naar aanleiding van de wensen van de gebruikers.